กันชนท้าย AC-418-C ชุบโครเมียมกันชนท้าย 419 ชุบโครเมียม AC-419-C single rear nudge bar with chromed steel