AC-446 กันชนท้ายทรงห้างกันชนท้าย AC-446 ชุบ AC-446 Factory Style Bumper

AC-446 กันชนท้ายทรงห้าง

ถูกออกแบบมาเพื่อความแข็งแรง โดยเฉพาะกับ นิสสัน นาวาร่า ซึ่งมีในเลือกทั้ง ชุบโครเมียม และสแตนเลส.

นิสสัน นาวาร่า '05 on ทาทา ซีนอน '09 on